Secret Movie Details

Better Days

ABOUT THIS FILM OLD HOLLYWOOD

Rated: 7.5
Run time: 135 min
Director: Derek Tsang
Actors: Dongyu Zhou, Jackson Yee, Fang Yin, Ye Zhou, Yue Wu, Jue Huang, Yifan Zhang, Yao Zhang, Xinyi Zhang, Runnan Zhao, Xuanming Gao, Xintong Xie, Ran Liu, Lüyun Heliao, Bozhan Ju, Yingming Wang, Weilong Li, Zhongyu Guo, Dian Liu, Hu Pang, Xueping Liu, Meehz Chen, Mingyang Zhang, Meixi Wang, Yong Liu, Rumeng Liao, Zhensheng Li, Hua Liu, Jan Qi Wu, Jiang Meng, Yan Sun, Kai Zhao, Junhuan Yin, Fujiang Yao, Qinglong Wang, Xin Li, Aihui Ren, Xiaoyu Deng, Jin Tao, Jiaming Chen, Heng Zhao, Peng Li, Xianjun Mu, Xialai Liu, Shengshan Shi, Jun Xiong, Mingyu Jiang, Mengze Gu, Zhoujun Jiang, Shun Wang, Chang Xin Liu, Yue Wu, Ruige Zhang, Ruiqi Guo, Jia Liu, Junzun Xu, Zhou Fang, Zheng 'Joe' Huang, Yiheng Yan, Zhi Li, Wenyu Li, Nan Chen, Yuanshou Cheng, Haolan Liu, Siyu Yang, Zhengyu Den, Qing Liu, Ruilin Yin, Gaolian Hu, Jiexiang Luo, Tiantian Yu, Minghao Huang, Jun Luo, Jingyu Zhang, Qichen Liu, Dazhi Ma, Junhan Zhao, Kaiyuan Yang, Yingzhu Mu, Xingyu Zhao, Yulin Ran, Jing Qin, Hui Zhou, Yunlin Song, Qi
Year: 2019

SYNOPSIS

When it is time for the Chinese gaokao, the entire country comes to a standstill. For nearly ten million high school students, this two-day national college entrance exam will determine where and if they get to study. It is not uncommon for the fates of entire families to hinge on the results. Like so many others, Nian has been focused on preparing for the exam, at the exclusion of everything else and is all alone. A classmate has committed suicide and she has become the target of relentless bullying. Meanwhile, fate brings her together with small-time criminal Bei and the two of them seal a pact.